Stap in

Stap in bij het 2e spoor
Langdurig zieke werknemers moeten volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WvP), weer terug naar hun oude functie. Dat heet spoor 1. Is terugkeer naar de oude functie niet mogelijk, dan is re-integratie 2e spoor aan de orde. Waarschijnlijk onbekend terrein voor u?

De regelgeving bij spoor 2 is ingewikkeld en duur als u niet op tijd de juiste maatregelen neemt.Met onze aanpak bespaart u veel geld. Hoe? Met onze 3 onderscheidende manieren bespaart u geld:

1. vóórkomen loonsancties UWV
2. zo onderscheiden wij ons wat doen wij anders
3. snel ander werk voor uw werknemer, zie http://het2espoor.nl/index.php/stap-in/re-integratie-2espoor.html

contactblok

Bezoeklocaties:

Hoofdvestiging:

Crooswijksesingel 50 G
3034 CJ Rotterdam

Bezoeklocaties:

Kromme Waal 9
1011 BT Amsterdam

Raamweg 4
2596 HL Den Haag

Bezuidenhoutseweg 474 A
2594 BG Den Haag

Nieuwe Gracht 29
3512 HD Utrecht

Hurksestraat 43
5652 AH Eindhoven

Oranjesingel 11
4811 CM Breda

Deventerstraat 552 B
7325 XZ Apeldoorn

Transistorstraat 31
1322 CK Almere

Kamperstraat 35 A
8011 LK Zwolle

Laurierstraat 12
6101 KJ Echt (Limburg)

Kloekhorsstraat 29
9401 BB Assen

Leonard Springerlaan 1
9727 KB Groningen

Polluxweg 20
8938 AZ Leeuwarden

Kanaalpark 14o
2321 JV Leiden

Lange Noordstraat 48
4331 CE Middelburg