Re-integratie 2e spoor

Wat is re-integratie 2e spoor?

Van re-integratie 2e spoor is sprake wanneer een langdurig zieke werknemer zich weer gaat richten het vinden van een andere baan, maar dan buiten de eigen organisatie. Pogingen in Spoor 1, terug naar de eigen of een andere functie binnen uw organisatie, lopen dan nog of zijn niet mogelijk. De werkgever huurt een re-integratiebureau in voor een 2e spoor traject en doet dat binnen de eerste 6 weken van het tweede ziektejaar. Re-integratie 2e spoor houdt daarom in het vinden van een baan bij een ander bedrijf.

Bekijk hier hoe Dirk is gereïntegreerd als bakker.

Brochure aanvragen

Aanpak 2e spoortraject

Als het mogelijk is, begint de werknemer begint in de 1e week van het 2e spoortraject al met solliciteren. Hoe eerder een andere baan des te beter en dat bespaart u loonkosten. Uitgangspunt zijn de kansen op de arbeidsmarkt, pas daarna kijken we naar de wensen van de werknemer. Onze eerste vraag is: ‘WAT KAN JE’ en niet zozeer ‘WAT WIL JE’!  Het is immers re-integratie, géén loopbaanadviestraject.

Ons 2e Spoortraject start met een kennismaking. Na uw akkoord, spreken wij uw werknemer. Wij hechten veel belang aan een goed en warm contact met uw werknemer. Zo werken wij aan een vertrouwensbasis. Je baan kwijt raken door langdurige ziekte, kan een flinke knauw geven en dat begrijpen wij heel goed. Wij helpen uw werknemer door die moeilijke periode, zodat zij wat later arbeidsmarktklaar zijn.

Op basis van wat uw werknemer nog wel kan en de vraag op de arbeidsmarkt, stellen we een heldere offerte op. Hierin is o.a. begrepen een gefaseerd trajectplan. Doel is het vinden van een baan binnen 3- 6 maanden. Per fase houden we u op de hoogte van de voortgang

 

Zo onderscheiden wij ons

5Trajectduur van 3 – 6 maanden
5Werkgeversnetwerk, waar wij een
         streepje voor hebben
5Heldere, UWV proof rapportages,
         conform de WVP
5Gecertificeerde (RL) senior re-
         integratiecoaches
5Wij voorkomen en/of verminderen
         loonsancties
5Wij helpen u door de PAPIERMOLEN
         van de Wet verbetering Poortwachter

Stap 1 Contact en kennismaking

De eerste stap naar een succesvolle re-integratie is om ons te bellen of te mailen.  Na een kennismaking gaan wij direct aan de slag. Ter voorkoming van loonsancties, checken wij eerst uw re-integratiedossier. Dan brengen uw situatie in kaart en maken een op maat gemaakte offerte.

Stap 2: Trajectplan

 Na uw akkoord nemen we contact op met de werknemer en bespreken we haar/zijn belastbaarheid. Die matchen wij met de vraag op de arbeidsmarkt. Zo ontstaat er een helder beeld van de werknemers kansen. Dat plan is gebaseerd op 3 fases:

I. Persoonlijksheidsfase  II.Arbeidsmarktfase  III. Nazorgfase

Stap 3 Solliciteren vanaf week 1

Als de belastbaarheid het toestaat, starten we al direct met solliciteren. Uitgangspunt zijn de kansen en opties van de werknemer. Onze eerste vraag is dan ook WAT KAN JE in plaats van WAT WIL JE. Het is immers een re-integratietraject, géén loopbaanadviestraject.

Stap 4 Een nieuwe baan vinden

Wij gaan op zoek naar banen waar vraag naar is en die haalbaar zijn op basis van belastbaarheid. We zetten eventueel werkervaringsplaatsen in als dat helpt om sneller een baan te vinden.

Stap 5 Rapportages

Regelmatig houden wij u als werkgever op de hoogte van de voortgang van werknemers pogingen om een nieuwe baan te vinden. Wij beschrijven o.a. kansen, houding enz.

Stap 6 Een nieuwe baan gevonden

Wanneer een geschikte baan is gevonden, regelen wij alles tot in de puntjes nauwkeurig, zodat de werknemer zo snel mogelijk aan snel slag kan bij de nieuwe werkgever en het traject kan worden afgesloten.

Vervolg aanpak 2e spoor traject

Wij gaan op zoek naar banen waar vraag naar is en die haalbaar zijn op basis van belastbaarheid (FML), ervaring, opleiding en competenties. Daarbij kijken we of werkervaringsplaatsten of detachering bijdraagt aan het sneller vinden van een baan. Vooralsnog kijken we eerst in ons werkgeversnetwerk, want daar hebben we een streepje voor.  We gaan direct aan de slag en  wachten niet totdat ‘de meest geschikte baan’ voorbij komt.

Wachten gaat ten koste van motivatie en zelfvertrouwen en versterkt het al opgelopen verlies aan vaardigheden en arbeidsritme Hebben we een geschikte baan gevonden? Dan onderzoeken we altijd of de functie past bij de psychische en fysieke mogelijkheden van uw medewerker. Bovendien toetsen wij de baan aan het actueel oorddel van de bedrijfsarts . Zo komt u uw verantwoordelijkheden na en voldoet u aan de wettelijke verplichtingen.

Wij werken o.a. voor

Els, 27 jaar – 2e spoor december 2017 ‘’Bij het begin wist ik niet zo goed wat mijn verwachtingen waren. Ondanks dat ik een aantal dingen niet meer kon, was mijn vraag over wat ik wel zou kunnen toch vrij breed. Ik ging ik er ook niet vanuit dat ik snel een exact antwoord zou hebben. De coach versmalde mijn brede vraag en dat gaf een positief gevoel en daarmee kwam ik ook meer in actie. Daarnaast ben ik een stuk wijzer geworden over mezelf en welke richtingen bij me passen. Dus het traject heeft me veel antwoorden en een baan opgeleverd.

Elsemieke (27 jaar)

Judith, 40 jaar – 2e spoor december 2019 ‘’ Ik was enigszins sceptisch door verhalen over re-integratie. Dat het ook d.m.v. testjes op internet zelf wel te achterhalen is wat bij je past. Het was geen vastgesteld traject dat je standaard doorloopt maar echt een persoonlijk, op maat gemaakte 2e spoortraject. Met als resultaat mijn eigen kompas en een actueel  CV waarmee ik binnen kwam bij werkgevers.’’

Judith (40 jaar)

Erwin, 56 jaar – 2e spoor november 2021. ‘’Tijdens het traject zijn mijn drijfveren, verlangens, idealen, voorkeuren, inspiratiebronnen en fascinaties die ik blijkbaar door mijn burn-out had weggestopt,  weer naar boven gekomen. De coach Maria heeft mij dankzij haar groot empathisch vermogen naar een arbeidsmarktklaar niveau getild. Ik voel mij weer in mijn kracht staan en heb zin om aan het werk te gaan

Erwin (56 jaar)