Re-integratie 2e spoor

Aanpak re-integratie 2e spoor

De verzuimkosten van langdurig zieke medewerkers kunnen hoog oplopen. Wij zijn ons bewust van de financiële schade die u als werkgever heeft. Om uw loon- en eventuele re-integratiekosten te beperken, beginnen we gelijk met solliciteren. Dit doen we op basis van kansen en mogelijkheden, pas daarna kijken we naar wensen. Onze eerste vraag is ‘Wat kun je’? in plaats van ‘Wat wil je?’. Het is immers een re-integratietraject, geen loopbaantraject.
Ons 2e-spoortraject start met een kennismakingsgesprek met u als werkgever. Na uw akkoord gaan wij om de tafel met uw medewerker. Wij inventariseren de arbeidsmogelijkheden en stellen een helder trajectplan op. Hierin staat in drie fases beschreven hoe we voor uw medewerker op zoek gaan naar een nieuwe baan. Wij houden u per fase op de hoogte van de voortgang.

Passende banen zijn voor ons banen waar vraag naar is en die haalbaar zijn op basis van belastbaarheid (FML), ervaring, opleiding en competenties. Het kan zijn dat een baan soms onder iemands niveau is, maar als uw werknemer direct kan instappen heeft dat prioriteit. We wachten dus niet totdat ‘de meest geschikte baan’ voorbij komt. Wachten gaat ten koste van motivatie en zelfvertrouwen en versterkt het al opgelopen verlies aan vaardigheden en arbeidsritme.Hebben we een geschikte baan gevonden? Dan onderzoeken we altijd of de functie past bij de psychische en fysieke mogelijkheden van uw medewerker. Bovendien toetsen wij de baan aan de criteria en opties van de bedrijfsarts enArbeidsdeskundige van het UWV. Zo komt u uw verantwoordelijkheden na en voldoet u aan de wettelijke verplichtingen.

contactblok

Bezoeklocaties:

Hoofdvestiging:

Crooswijksesingel 50 G
3034 CJ Rotterdam

Bezoeklocaties:

Kromme Waal 9
1011 BT Amsterdam

Raamweg 4
2596 HL Den Haag

Bezuidenhoutseweg 474 A
2594 BG Den Haag

Nieuwe Gracht 29
3512 HD Utrecht

Hurksestraat 43
5652 AH Eindhoven

Oranjesingel 11
4811 CM Breda

Deventerstraat 552 B
7325 XZ Apeldoorn

Transistorstraat 31
1322 CK Almere

Kamperstraat 35 A
8011 LK Zwolle

Laurierstraat 12
6101 KJ Echt (Limburg)

Kloekhorsstraat 29
9401 BB Assen

Leonard Springerlaan 1
9727 KB Groningen

Polluxweg 20
8938 AZ Leeuwarden

Kanaalpark 14o
2321 JV Leiden

Lange Noordstraat 48
4331 CE Middelburg