Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter(WVP) en Re-integratie

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
De werkgever en werknemer zijn  samen verantwoordelijk voor de re-integratie van  de zieke werknemer. Het is voor beide partijen  van belang dat het re-integratieproces zorgvuldig  en snel verloopt. Voor de werknemer geldt hoe langer niet  gewerkt, des te moeilijker het is om weer aan het werk te komen.


Doel Wet verbetering Poortwachter
Het  doel van de Wet Verbetering Poortwachter is de langdurig zieke werknemer zo snel mogelijk te re-integreren. In eerste instantie gaat het om terug in de eigen functie of anders in een passende baan binnen uw bedrijf. Dat wordt Re-integratie Eerste Spoor genoemd.  Als na aanpassing van werk(plek) en/of functie het niet mogelijk is de werknemer intern terug te laten  keren, wordt externe re-integratie ingezet, ofwel Tweede Spoor. Bijvoorbeeld kan u daarvoor terecht bij ons re-integratiebureau Den Haag, maar ook bij onze andere landelijke spreeklocaties.

Rechten en plichten
De rechten en plichten van zowel de werkgever als de  zieke werknemer zijn vastgelegd in de Wet Verbetering  Poortwachter. De werkgever is gedurende de eerste  twee ziektejaren verplicht (een gedeelte) het loon van de werknemer door te betalen. De procesgang van het  eerste en tweede ziektejaar wordt beschreven in  het stappenplan voor werkgevers, Hierin staat  beschreven wie wat wanneer moet doen.
In het kader van de Wet Verbetering Poorwachter is het van belang de reintegratie snel te starten en de benodigde acties tijdig en voldoende in te zetten. Registraties van die acties in het zogenaamde Re-integratieverslag is eveneens van belang. Dit ter voorkoming van kostbare  loonsancties van het UWV.

Re-integratiedossier
In het re-integratiedossier worden alle re-integratie inspanningen bijgehouden. Als werkgever en werknemer er samen niet uitkomen, kunnen zij een second opinion aanvragen bij het UWV. Zo’n oordeel aanvragen  kan nog tot anderhalf jaar ziekte, zie Deskundigenoordeel

Re-integratieverslag
Als alle inspanningen niet geleid hebben tot het vinden van een passende baan intern of extern, kan de werknemer een WIA-aanvraag doen. Op basis van het re-integratieverslag oordeelt het UWV of de aanvraag WIA-uitkering in behandeling genomen zal worden. Het re-integratieverslag bevat alle informatie die met de re-integratie van de werknemer te maken hebben.

Sancties UWV
Als na 2 jaar ziekte nog geen succesvolle re-integratie heeft plaatsgevonden zal het UWV oordelen of er sprake is van voldoende inspanning bij partijen. Onvoldoende inspanning kan leiden tot sancties van het UWV. Tussen 2017 en 2019 is het totaal aantal sancties t.o.v. van de periode 2015-2017 weer toegenomen. Mocht u vragen hebben over de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter, neem gerust contact met ons op. Wij kunnen u adviseren in uw te nemen stappen.

Bezoeklocaties:

Postadres:
Irenestraat 6
2351 GL Leiderdorp

Bezoeklocaties:

Westerdok 806
1013 BV Amsterdam

Raamweg 4
2596 HL Den Haag

Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

Nieuwe Gracht 29
3512 HD Utrecht

Hurksestraat 43
5652 AH Eindhoven

E27 Lichtfabriek 2
5405 PB Uden

Oranjesingel 11
4811 CM Breda

P.W-Alexanderlaan 705
7311 ST Apeldoorn

Transistorstraat 31
1322 CK Almere

Kamperstraat 35 A
8011 LK Zwolle

Laurierstraat 12
6101 KJ Echt (Limburg)

Kloekhorsstraat 29
9401 BB Assen

Leonard Springerlaan 1
9727 KB Groningen

Polluxweg 20
8938 AZ Leeuwarden

Wijnhaven 36
3011 WS Rotterdam

Lange Noordstraat 48
4331 CE Middelburg

Singel 182
3311 PG Dordrecht

Sint Franciscusdreef 51
6416 EV Heerlen

Galjoen 8
9801 MZ Zuidhorn

Bossestraat 18
6658 AT Beneden-Leeuwen

Wageningselaan 50
3903 LA Veenendaal

Europalaan 400
3526 KS Urecht

Bisschopsweg 7
3752 LK Bunschoten-Spakenburg

Louis Bouwmeesterstraat 93
7558 TV Hengelo