Loonsancties

Loonsancties
Uw zieke medewerker vraagt een  WIA-keuring aan. Als het UWV vindt dat u onvoldoende aan re- integratie van uw werknemer heeft gedaan, krijgt u een loonsanctie opgelegd.  In eerste instantie wordt  de verplichte loondoorbetaling van 2 jaar met 1 jaar verlengd. Teken gelijk bezwaar aan en haal er de juiste experts bij.  Zo kunt u de loonsanctie beperken tot min 3 maanden . Het UWV kan twee typen sancties opleggen:

1.    De administratieve sanctie
Als het  re-integratieverslag  niet alle verplichte stukken, inclusief het re-integratiedossier bevat,  ontvangt u een administratieve loonsanctie van  drie maanden. In die tijd zorgt u dat het verslag compleet is voor nader onderzoek.  De loonsanctie wordt stopgezet als nu blijkt dat de werkgever zich wel voldoende heeft ingespannen.

2.    De inhoudelijke sanctie
Als uit het re-integratieverslag en onderliggend dossier blijkt dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen, dan legt het UWV de werkgever een inhoudelijke sanctie op van max 1 jaar. UWV laat u weten wat u nog moet doen aan de re-integratie. Bv een tweede spoor traject inkopen. U  kunt hiertegen bezwaar maken. Start ook gelijk met het alsnog voldoen aan deze eisen. Zodra u dat heeft gedaan, meldt u dat bij het UWV. Binnen 6 weken beoordelen zij of u nu wel voldoende heeft gedaan. Zo ja dan stopt de loonsactie.

In 2012 heeft het UWV totaal  4750 loonsancties opgelegd.  19% van de getoetste aanvragen, in 2011 was dat 15%. Hoe kunt u de UWV loonsanctie voorkomen?. Lees meer

Het 2e spoor begeleidt u niet alleen bij de re-integratie van uw zieke medewerker. Wij stellen het re-integratiedossier voor op, en lopen het re-integratieverslag met u door. Zo maken we de aanvraag UWVproof, oftewel Poortwachterproof

Wanneer is het re-integratieverslag Poortwachterproof?
•    Het Re-integratieverslag inclusief onderliggend re-integratiedossier, is compleet en goed ingevuld.
•    spoor 1 is zorgvuldig onderzocht en goed afgesloten met een  arbeidsdeskundig onderzoek.
•    Spoor 2 is tijdig ingezet en is gericht op het vinden van een passende baan. In ieder geval is de
afstand tot de arbeidsmarkt verkleind.
•    Het re-integratiedossier laat voldoende inspanningen zien.

Bij het onderzoek worden u en werknemer telefonisch geraadpleegd. Als het UWV lijkt te twijfelen, neem dan gelijk contact op. Samen met de andere deskundigen kunnen we misschien nog voor de definitieve uitspraak alsnog aan de eisen voldoen.

contactblok

Bezoeklocaties:

Hoofdvestiging:

Crooswijksesingel 50 G
3034 CJ Rotterdam

Bezoeklocaties:

Kromme Waal 9
1011 BT Amsterdam

Raamweg 4
2596 HL Den Haag

Bezuidenhoutseweg 474 A
2594 BG Den Haag

Nieuwe Gracht 29
3512 HD Utrecht

Hurksestraat 43
5652 AH Eindhoven

Oranjesingel 11
4811 CM Breda

Deventerstraat 552 B
7325 XZ Apeldoorn

Transistorstraat 31
1322 CK Almere

Kamperstraat 35 A
8011 LK Zwolle

Laurierstraat 12
6101 KJ Echt (Limburg)

Kloekhorsstraat 29
9401 BB Assen

Leonard Springerlaan 1
9727 KB Groningen

Polluxweg 20
8938 AZ Leeuwarden

Kanaalpark 14o
2321 JV Leiden

Lange Noordstraat 48
4331 CE Middelburg