Loonsancties

Loonsancties
Aan het einde van het 2e ziektejaar moet uw werknemer een WIA-uitkering aanvragen. Daarvoor moet het re-integratiedossier worden aangeleverd bij het UWV. Als het UWV vindt dat u onvoldoende aan re-integratie van uw werknemer heeft gedaan, krijgt u een loonsanctie opgelegd. Het UWV kan twee typen sancties opleggen:

1.    De administratieve sanctie
Als het  re-integratieverslag  niet alle verplichte stukken, inclusief het re-integratiedossier bevat, ontvangt u meestal een administratieve loonsanctie van drie maanden. In die tijd zorgt u dat het verslag compleet is voor nader onderzoek.  De loonsanctie wordt stopgezet als blijkt dat het dossier op orde is. 

2.    De inhoudelijke sanctie
Als uit het re-integratieverslag en onderliggend dossier blijkt dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen, dan legt het UWV de werkgever een inhoudelijke sanctie op van max 1 jaar. U moet dan het loon van de werknemer nog 1 jaar door betalen. UWV laat u weten wat u nog moet doen aan de re-integratie. Bijvoorbeeld een tweede spoor traject inkopen bij bijvoorbeeld re-integratiebureau Den Haag. U  kunt tegen de loonsanctie bezwaar maken. Start ook gelijk met het alsnog voldoen aan de gestelde eisen. Zodra u dat heeft gedaan, meldt u dat bij het UWV. Binnen 6 weken beoordelen zij of u nu wel voldoende heeft gedaan. Zo ja dan kan die loonsactie eveneens stoppen.

Tussen 2015 en 2017 zijn er 7.200 loonsancties opgelegd. Dat is 11% van de beoordeelde re-integratieverslagen. Tussen 2017 en 2019 waren dat er 13.337. Dat is 13,3% van de beoordeelde re-integratieverslagen, een toename van 2,3%. Wij weten hoe u de UWV loonsanctie geheel dan wel gedeeltelijk kan voorkomen. Wij informeren u er graag over.

Het 2e spoor begeleidt u niet alleen bij de re-integratie van uw zieke medewerker. Wij helpen u ook met het samenstellen van het re-integratiedossier en lopen het met u door. Zo maken we de WIA-aanvraag voor uw werknemer UWV-proof, oftewel Poortwachterproof

Wanneer is het re-integratieverslag Poortwachterproof?
•    het Re-integratieverslag inclusief onderliggend
     re-integratiedossier, is compleet en goed
     ingevuld.
•    spoor 1 is zorgvuldig onderzocht en goed
     afgesloten met een  arbeidsdeskundig
     onderzoek.
•    spoor 2 is tijdig ingezet, bijvoorbeeld vanuit
     re-integratiebureau Amsterdam en is gericht
     op het vinden van een passende baan.
•    het re-integratiedossier laat voldoende
     inspanningen zien.

Bij het onderzoek worden u en werknemer geraadpleegd. Als het UWV lijkt te twijfelen, neem dan gelijk contact op met ons , tel 06-47864636. Samen met de andere deskundigen kunnen we misschien nog voor de definitieve uitspraak alsnog aan de eisen voldoen.

Bezoeklocaties:

Postadres:
Irenestraat 6
2351 GL Leiderdorp

Bezoeklocaties:

Westerdok 806
1013 BV Amsterdam

Raamweg 4
2596 HL Den Haag

Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

Nieuwe Gracht 29
3512 HD Utrecht

Hurksestraat 43
5652 AH Eindhoven

E27 Lichtfabriek 2
5405 PB Uden

Oranjesingel 11
4811 CM Breda

P.W-Alexanderlaan 705
7311 ST Apeldoorn

Transistorstraat 31
1322 CK Almere

Kamperstraat 35 A
8011 LK Zwolle

Laurierstraat 12
6101 KJ Echt (Limburg)

Kloekhorsstraat 29
9401 BB Assen

Leonard Springerlaan 1
9727 KB Groningen

Polluxweg 20
8938 AZ Leeuwarden

Wijnhaven 36
3011 WS Rotterdam

Lange Noordstraat 48
4331 CE Middelburg

Kanunnik Faberstraat 60
6525 TS Nijmegen

Sint Franciscusdreef 51
6416 EV Heerlen

Galjoen 8
9801 MZ Zuidhorn

 

Wageningselaan 50
3903 LA Veenendaal

Europalaan 400
3526 KS Urecht

 

Wethouder Beverstraat 185
7543 BK Enschede