Wie zijn wij?

Hieronder lichten wij kort toe wat de achtergronden zijn van de initiatiefnemers en de bedenkers van dit concept. Met z’n drieën vormen zij het management. Meestal gaan zij als eerste met u in gesprek en daarna met de betrokken medewerker. Op basis van die gesprekken wordt een offerte uitgebracht, die wij ook nog kunnen toelichten. De uitvoering van de re-integratie wordt gedaan door de consulenten en met hen zal u als werkgever dan ook regelmatig contact hebben. Binnenkort volgt een korte profilering van de consulenten.

Maureen Does

Maureen Does

Re-integratie Adviseur

Sinds de start van mijn eigen bedrijf in 2003 heb ik mij vooral gespecialiseerd in re-integratie en outplacement. Een keuze die op mijn pad kwam nadat ik zelf een re-integratietraject doorliep. Die ervaring komt regelmatig goed van pas.

Ik ben van huis uit bedrijfskundige en organisatieadviseur en weet dus als geen ander hoe het bedrijfsleven in elkaar zit. Werkgevers schakelen mij in als het gaat om re-integratietrajecten. Soms is het zelfs nuttig om mij al in een eerder stadium bij een situatie te betrekken. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer regelmatig een dagje verzuimt. Dat lijkt misschien onschuldig, maar kan een signaal zijn dat er iets niet goed zit. Door op tijd om hulp te vragen, kunnen problemen voorkomen worden.

Erik Bos

Erik Bos

Re-integratie Adviseur

Erik Bos heeft ruime ervaring met het begeleiden van langdurig zieke werknemers in trajecten re-integratie tweede spoor. Bij het zoeken naar een andere passende baan bij een andere werkgever, houdt hij zorgvuldig rekening met de belastbaarheid van de cliënt.

Hij begeleidt verder (ex­)werknemers in outplacement­trajecten naar de juiste baan in loondienst of als startende ondernemer (ZZP). Ook heeft hij ervaring met het begeleiden van klanten van het UWV met een WGA / WIA / Wajong ­uitkering in trajecten gericht op sociale activering, naar eigen bedrijf (ZZP) of een geschikte baan in loondienst. Erik Bos heeft een ruime kennis van wet ­ en regelgeving Wet Verbetering Poortwachter en van wet ­ en regelgeving van het UWV.

Oorspronkelijk werkte Erik Bos als marketingmanager in de toeristische sector. In 2005 heeft hij het roer omgegooid. Hij heeft toen bewust gekozen om de tweede helft van zijn carrière verder te gaan in een beroep dat hem naadloos past: zelfstandig loopbaan­ en re­-integratieadviseur. Zijn marketingachtergrond kan hij nog steeds goed toepassen, nu in de vorm van jobmarketing en het adviseren van startende zzp­ers.

In de loop van de jaren heeft hij vele honderden klanten begeleid naar een eigen bedrijf of passende baan in loondienst. Erik Bos vindt het daarbij belangrijk dat zowel de opdrachtgever (werkgever) als de werknemer tevreden zijn met het resultaat.

Zijn levensmotto is: tegenspoed schudt talenten in je wakker, die bij voorspoed nooit zouden ontwaken.

Hans van Zwieten

Hans van Zwieten

Re-integratie Adviseur

Hans van Zwieten heeft inmiddels vijftien jaar ervaring met outplacement, re-integratie en loopbaancoaching. Hij begon als sociaal cultureel werker en begeleidde onder meer WAO-groepen. Hij vervolgdezmijn carrière bij een lagere overheid, waar hij werkzoekenden met een meervoudige problematiek succesvol begeleidde naar een passende baan. Daarna ging hij aan de slag als projectontwikkelaar van werkgelegenheidsprojecten en was ook P&O-consulent. Met die bagage op zak startte hij 2005 zijn eigen onderneming: Loopbaantoekomst. Hij re-integreert nu 2e spoor werknemers en begeleidt outplacementkandidaten naar een baan. Zijn aanpak is gericht op het zo snel mogelijk vinden van een baan. Hij heeft methodes ontwikkeld waarbij hij werknemers in een situatie brengt, die voorkomt dat zij met 200 anderen tegelijk solliciteren. Vanzelfsprekend vergroot dat de kans op een baan. Hans is gecertificeerd en erkend loopbaanprofessional. Met re-integratie 2e spoor heeft hij veel ervaring, voornamelijk bij de overheid, in de zorg en het onderwijs. Hij is up to date met betrekking tot de regelgeving van tweedespoor re-integratie. Hans van Zwieten heeft daarnaast aanvullende trainingen en opleidingen gevolgd op het gebied van burn-out-coaching, jobmarketing, sociale media en oplossingsgericht coachen.