Wie zijn wij?

Het 2e Spoor re-integratie bestaat vanaf 2013. Wij hechten veel waarde aan een adequate re-integratie van uw medewerk(st)er. Zij kunnen hun huidige functie door ziekte of ongeval niet meer kunnen uitoefenen en voor velen is dat aanstaande afscheid eenn flinke dreun. Een nieuwe baan kan dat effect verzachten, toch zullen wij ook de nodige aandacht geven aan het verlies van de huidige baan. .
Hans van Zwieten vormt het management en de uitvoering wordt gedaan door circa 20 landelijke (RL) erkende 2e spoor coaches.  . Hieronder enkele van die coachers. .

Hans

Re-integratie Adviseur (Randstad)

Zijn aanpak is gericht op het zo snel mogelijk vinden van een baan. Hij wacht niet af totdat er geschikte vacatures zijn, maar weet die te vinden vóórdat die gepubliceerd worden. Dat voorkomt dat de werknemer met 200 anderen tegelijk moet solliciteren. Vanzelfsprekend vergroot dat de kans op een baan. Hans is gecertificeerd en Erkend loopbaanprofessional. Met re-integratie 2e spoor heeft hij veel ervaring in vrijwel alle branches en sectoren. Hij is up-to-date met betrekking tot de regelgeving van tweede spoor re-integratie.

Guus

Re-integratie Adviseur (Brabant)

Guus Janssen is een nuchtere en praktische re-integratie adviseur. Bij het zoeken naar een nieuwe baan of richting kijkt niet alleen naar de ervaring, opleiding en persoonlijkheid. Hij kijkt of er vraag is en zo niet, dan hij naar de 2e en 3e keus van de klant. Hij onderzoekt in welke richtingen groei is, in welke functies zijn weinig sollicitanten of wat zijn moeilijk vervulbare vacatures niet. Ook waar worden er omscholingen worden georganiseerd. Guus is eveneens gecertificeerd Noloc Loopbaanprofessional.

Maria

Re-integratie Adviseur (Friesland, Groningen, Drenthe)

Maria is al een kleine 10 jaar actief met 1e en 2e spoortrajecten. Haar specialisme is het begeleiden van klanten met psychische en /of fysieke beperkingen naar een andere baan. In opdracht van werkgevers heeft zij meerdere werknemers begeleid bij een 2e spoortraject, zoals recent voor de voetbalclub SC Heereveen. Maria is een gecertificeerde register loopbaanprofessional (CMI-B). Zij is verder in het bezit van een bachelor HRM en kan dus goed vanuit de visie van de werkgever meedenken en adviseren over 1e en 2e spoortrajecten.

Lilian

Re-integratie Adviseur (Limburg, Oost Brabant, Zuid Gelderland)

Lilian Cremers is ruim 25 jaar actief in de arbeidsbemiddeling, waaronder 2e spoortrajecten. Zij is bekend en heeft ervaring met vrijwel alle organisaties die zich bezig houden met het toe leiden van werknemers naar een andere baan. Zij beschikt over een uitstekend netwerk in het zuiden van het land. Voor Loopbaantoekomst heeft zij meerdere trajecten uitgevoerd tot tevredenheid van werkgevers en werknemers. Lilian is up tot date m.b.t. de laatste ontwikkelingen in de regelgeving van 2e spoortrajecten, zoals de aanpassingen van het UWV m.b.t. Corona.

Erika

Re-integratie Adviseur (Nijmegen en omgeving)

Erika heeft meerdere tweede spoortrajecten gedaan en heeft ruim 20 jaar ervaring in de re-integratie. Zij werkt pragmatisch en empathisch met oog voor zowel de werkgever als de werknemer. 
Erika hanteert een stapsgewijze aanpak en heeft bij de start veel aandacht voor het opbouwen van vertrouwen. Bij de start van een traject zet zij daarom wandelcoaching in en dat werkt perfect als ‘het ijs gebroken moet worden’. Erika werkt verder met de nodige lichtheid en humor en met focus op mogelijkheden om zo nieuwe wegen in te slaan. Zij begeleidt zowel de werkgever als de werknemer door het oerwoud van wet- en regelgeving. Resultaat: een UWV proof dossier voor de werkgever en een nieuw perspectief voor de werknemer. Belangrijk hierin is transparantie in communicatie en heldere afspraken. 

Sandra

Re-integratie Adviseur (Randstad, Flevoland)

Sandra is na haar studie Psychologie eerst 15 jaar actief geweest in het bedrijfsleven, waarmee  zij over een uitgebreid netwerk in de Randstad beschikt. Als leidinggevende is zij enerzijds vertrouwd met procedures van 2e spoortrajecten en de Wet verbetering Poortwachter, anderzijds met sollicitatieprocedures. Zij weet dus goed waar werkgevers op letten bij het aannemen van kandidaten en kan daardoor goede tips en trainingen geven. Sandra is up to date m.b.t. het optimaal inzetten van online kanalen, in de zoektocht naar een baan. Zij onderzoekt wat iemand kan en neemt daarbij de waarden, competenties en talenten mee en zoekt dan in 1e instantie bij haar werkgeversnetwerk. .

Ismail

Re-integratie Adviseur, Randstad

Ismail is een flexibele en ervaren re-integratie adviseur die voldoening haalt uit het begeleiden van mensen naar een betere situatie doormiddel van werk. Hij heeft hierbij kennis van de Wet Verbetering Poortwachter, wetgeving en ervaring met het begeleiden van mensen uit verschillende sociale (culturele) milieus. Spreekt Marokkaans (Berbers/Tmazight) en Engels.
Hij zet het 2e spoortraject in conform de wetgeving Poortwachter, met als doel een waterdicht dossier voor het UWV en een andere baan voor de werknemer. Hij vertaalt de wensen van de betrokken partijen in het traject tot haalbare doelen. Als re-integratieadviseur is hij oplossingsgericht, enthousiast, empathisch en beschikt over een breed netwerk in de Randstad. Zijn stijl van werken kenmerkt zich als doelgericht, gericht op het creëren van een vertrouwensband in combinatie met voorkomen van een loonsanctie in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

 

 

Marjolijn

Re-integratie Adviseur Amerstfoort, Ermeloo, Harderwijk en omgeving

Marjolijn is arbeid en organisatiepsycholoog. Zij is haar carrière begonnen als consultant. In deze rol heeft ze klanten geholpen bij processen rondom in- door en uitstroom van medewerkers. Bij het implementeren van deze processen werd gebruik gemaakt van psychologische instrumenten. Marjolijn heeft hierdoor ruime ervaring met het inzetten van re-integratie methodieken. Vervolgens is zij gaan werken als trainer en coach en heeft zij een aanvullende coachopleiding gevolgd.  Daarna is zij gaan werken bij een re-integratiebureau en heeft daar ervaring opgedaan met de uitvoering van tweede spoor. In 2022 heeft Marjolijn zich aangesloten bij ‘Het 2e Spoor’. Marjolijn coacht de re-integratiekandidaat naar het denken in mogelijkheden, die de volgende stappen naar een nieuwe baan verkleinen. Zij onderzoekt mogelijkheden in haar eigen netwerk en benadert ook makkelijk onbekende werkgevers voor een mogelijke werkervaringsplaats, detachering of een nieuwe baan.

 

Sanny

re-integratie adviseur (Haarlem en omgeving)

Sanny heeft in 2005 gekozen voor een ‘switch’ in haar loopbaan, heeft een geaccrediteerde opleiding gedaan tot loopbaanadviseur bij (destijds) Hoogendijk. In 2007 begonnen als recruiter, daarna al snel begonnen met coachingstrajecten, outplacement en Spoor 2. Tegenwoordig doet zij ook trajecten voor het UWV. 
Zij is zich de afgelopen jaren meer en meer bezig gaan houden met de wat complexere trajecten, zoals bijvoorbeeld mensen met psychische problemen. Overall kan zij bogen op een kleine 20 jaar ervaring in het begeleiden van mensen. 
Sanny haar aanpak is praktisch, doelgericht, gericht op ontwikkeling van de kandidaat en op zelfredzaamheid en autonomie. Zij is zeer geïnteresseerd in wat iemand beweegt en voelt zich daardoor altijd betrokken. 
Sanny ‘zorgt’ voor haar klanten en dat betreft zowel aan de werkgevers als de werknemers waarvoor zij een tweede spoortraject organiseren. Zij weet op natuurlijke wijze het vertrouwen te vergroten en dat leidt veelal tot snellere resultaten. . 
De aanpak van Sanny kenmerkt zich door transparantie, confrontatie, eerlijkheid, humor, resultaatgerichtheid en no-nonsense.

Louk

Re-integratie Adviseur (Limburg en Oost-Brabant)

Louk Bour beschikt over meer dan 25 jaar ervaring als loopbaanadviseur, trainer en coach. Hij heeft veel ervaring met complexe 2e spoortrajecten in de publieke en private sector. Daarnaast adviseert hij met zijn kennis van 2e spoortrajecten werkgevers over de mogelijkheden omtrent re-integratie. Afgelopen jaren heeft hij tot tevredenheid van werknemers en werkgevers kandidaten naar naar een nieuwe baan begeleid.
Louk stuurt, vraagt door, luistert, schept vertrouwen en weet, in combinatie met zijn uitgebreide netwerk, tot een meestal succesvolle plaatsing van de werknemer te komen.
Zijn stijl van werken kenmerkt zich als realistisch, empathisch, inlevend, buiten de lijntjes denkend, creatief en sturend. In zijn begeleiding vind hij eerlijkheid en betrouwbaarheid belangrijk en komt zo tot resultaten.

VACATURE

Re-integratie-adviseur (Zuid-oost Gelderland; Zuid-oost Utrecht)

In de regio Betuwe en omstreken zoeken wij een re-integratie-adviseur 2e spoor als ZZP-er. Je moet via de NOLOC (beroepsvereniging) Erkend Register Loopnaanprofessional zijn, of in opleiding daarvoor.. Ervaring met 2e spoortrajecten is gewenst, alsmede vaardigheid in het schrijven van voortgangsrapportages. Wij bieden een interessant beloningspercentage Wij zien je reactie graag tegemoet naar Hans van Zwieten via info@het2espoor.nl of je kan hem ook bellen 06-47864636.

 

Hans

Arbeidsdeskundige

Hans Biesmans is al meer dan 20 jaar actief als Arbeidsdeskundige. Hij heeft ruime ervaring als Arbeidsdeskundige, zoals beoordelingen bij en voor het UWV en Arbeidsdeskundige onderzoeken voor bedrijven en verzekeraars. Zijn kracht ligt in het pragmatisch en creatief oplossen c.q. voorkomen van (langdurige) ziekte en zaken die horen bij arbeid, passend binnen de wetgeving. Als Arbeidsdeskundige richt hij zich op het UWV proof afleveren van Arbeidsdeskundige onderzoeken, resulterend in een rapportage. Behalve de onderzoeken kan ook Hans uw organisatie ook kunt preventief ondersteunen ter voorkoming van langdurige uitval en (salaris) kosten.

Margo

Re-integratie-adviseur Limburg/Oost Brabant

Margo is een ervaren loopbaanadviseur, met ruim 25 jaar ervaring als arbeidsbemiddelaar, HR-adviseur, en re-integratiespecialist. Zij heeft een groot netwerk in met name Limburg en oostelijk Brabant bij zowel het MKB als bij overheidsinstanties. De arbeidsmarkt kent zij op haar duimpje, waardoor ze werknemers goed kan begeleiden naar nieuwe mogelijkheden. Haar kracht als coach ligt in haar doelgerichtheid, passie en geloof in de eigen verantwoordelijkheid van een ieder. Het coachen en ondersteunen bij het hervinden van “de eigen regie” van haar cliënten is haar grootste drijfveer. Daarnaast adviseert ze ook werkgevers over de mogelijkheden inzake re-integratie, duurzame inzetbaarheid en preventie m.b.t. burn-out van medewerkers. Haar stijl van werken kenmerkt zich als empathisch, doelgericht, pragmatisch en creatief meedenkend, met een eerlijke en open communicatie.

Coos

Re-integratie adviseur 2e spoor Zutphen en omstreken

Motto van Coos is: Doen wat werkt
Die aanpak biedt sneller resultaat dan reguliere trajecten. Vanaf dag 1 gaan kandidaten meteen van start met netwerken, benaderen van (nieuwe) netwerkcontacten, in kaart brengen van mogelijke bedrijven en functies en verrichten van daadwerkelijke sollicitaties. Doordat de kandidaat ervaringsgericht in de praktijk stapt, worden belangrijke belemmeringen direct duidelijk, zodat hier  gericht aandacht aan kan worden gegeven. De ervaring leert dat deze manier van werken sneller zicht biedt op perspectief. De kandidaat is  emotioneel eerder in staat de stap naar buiten te maken en een baan te accepteren. De eerste 6 weken is er wekelijks contact, daarna in de frequentie van 1 keer in de 2 á 3 weken. Tussendoor is er telefonisch en/of e-mailcontact met de medewerker

 

Sabiha

re-integratie adviseur Eindhoven en ruime omgeving

Sabiha heeft ervaring als coach in de re-integratiebranche en heeft bij verschillende organisaties gewerkt.  Een van haar specialisaties is in burn-out preventie en herstel. Haar aanpak kenmerkt zich in eerlijk en resultaatgericht te werk gaan, waartoe ook heldere communicatie behoort. Zij is zeer betrokken bij de opdracht en komt afspraken na. Als er sprake is van weerstand bij werknemers, dan is zij in staat die om te buigen naar motivatie. Daardoor ontwikkelt zij bij werknemers een vergroting van het zelfvertrouwen om zelf de regie van het re-integratietraject te pakken en in de actiestand te komen. Sabiha heeft de nodige ervaring opgedaan bij het bemiddelen in geschillen bij arbeidsrelaties. Tot slot heeft Sabiha Human Resource Management gedaan en is daarnaast juridisch geschoold.

Ad Maas Arbeidsdeskundige

Ad

Arbeidsdeskundige

Ad Maas werkt als zelfstandig arbeidsdeskundige.  Hij heeft inmiddels zo’n 30 jaar ervaring op het gebied van arbeidskundige onderzoeken en arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen. Daarnaast heeft hij zijn sporen verdien op het gebied van Human Resource management in zowel industriële bedrijven, bouw, zorg  als groenbedrijven. Zijn aanpak wordt met name gekenmerkt door een pragmatische aanpak en een doelgericht optreden. Hij heeft inmiddels ca. 1000 arbeidsdeskundige onderzoeken verricht in opdracht van arbodiensten, en werkgevers in de bouw, de tuinbouw, de schoonmaakbranche en de zorg. Uiteraard kan hij u van dienst zijn bij onder andere complexe zaken die het verzuim betreffen

Marleen

re-integratie adviseur regio Den Haag, Leiden

Ik heb ruime ervaring in de sectoren onderwijs en welzijn en een uitgebreid arbeidsverleden in recruitment en arbeidsbemiddeling. Hierdoor heb ik een groot netwerk opgebouwd in Noord- en Zuid-Holland. Daardoor kan ik 2e spoor werknemers makkelijker plaatsten.

Pacal

2e spoor coach (Zwolle en omgeving)

De rode draad in Pascals loopbaan, is de situatie van de ander helpen verbeteren. Hem drijft het vinden van een nieuwe baan voor de werknemer. Pascal heeft aandacht voor het rouwproces dat de werknemer doormaakt, op weg naar een nieuwe baan. Hij hecht aan verbinding tussen de klant en hemzelf als basis voor vertrouwen op weg naar een geslaagde re-integratie. In zijn gesprekken besteed hij aandacht onderwerpen als waarden, talenten, zingeving, maar ook ‘sprankelmomenten’. Deze geven richting in het verkennen van nieuwe banen. Hij ziet en onderscheid de veelal leeftijdsgerelateerde thema’s, want een dertiger heeft andere thema’s dan de vijftiger.

Sunetta

re-integratie adviseur Groningen en omgeving

Sunetta is al geruime tijd actief in de Groningse regio met re-integratie. Zij hecht aan het leggen van een vertrouwensbasis in de aanvang van een 2e spoortraject en dat lukt haar vrij goed. Als eenmaal het ijs is gebroken en het vertrouwen daar is, kan het 2e spoor snel resultaten gaan opleveren. Sunetta formuleert samen de doelen en het plan van aanpak. Dit plan kan een mix zijn van individuele coaching, trainingen, arbeidsmarktoriëntatie, begeleiding en ondersteuning.

Theo

re-integratie adviseur (Flevoland/Gooi en Vechtstreek, Utrecht)

Theo is een NOBCO gecertificeerde coach met ruim 20 jaar ervaring in het coachvak. Door
zijn verleden als manager bij een grote detailhandel organisatie kan hij zich goed verplaatsen in de
rol van de werkgever en kent hij het werkgeversbelang van een goed uitgevoerd tweede spoortraject.
In het tweede spoor staat het vizier vanaf dag 1 op het vinden van ander werk en focus op
hoe daar te komen. Kandidaten die Theo naar een andere baan hebben begeleid, omschrijven hem als transparant, doelgericht en humorvol, zijn aanpak als resultaatgericht en no-nonsense.

Monique

re-integratie adviseur Stedendriehoek Aperldoorn, Deventer, Zuthen; Achterhoek, Nijmegen, Arnhem en de Liemers

Door mijn partner, die zelf allerlei chronische klachten heeft, weet ik en zie ik hoe het is om te leven met een beperking. Als je eenmaal in een neerwaartse spiraal zit, kom je er bijna niet meer uit en zie je nog moeilijk andere perspectieven. Monique is in staat die spiraal te doorbreken door werknemers met een beperking op een slimme manier te begeleiden naar passend ander werk. Monique staat open voor 2e spoortrajecten in de regio waar zij werkzaam is.

Sandra

re-integratie adviseur Zwolle en wijde omgeving

Sandra is specialist in het begeleiden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een beperking. Zo begeleid zij ook mensen met een Wajong uitkering. Sandra vindt dat niemand aan de zijlijn mag staan, iedereen mag/ moet participeren in de maatschappij. Sandra vindt het leuk om uit te zoeken hoe je de vaardigheden en talenten van mensen met een beperking kan leiden naar andere banen. Sandra heeft een maatschappelijk werk achtergrond en via verschillende contacten kwam zij in aanraking gekomen met de wereld van re-integratie en jobcoaching. Naast gecertificeerd Loopbaanprofessional is Sandra ook gecertificeerd Jobcoach professional

 

Karin

Re-integratie adviseur Nrd. Limburg; Brabant; Betuwe

Eerdere medewerkers zeggen over haar dat zij een integere, openhartige en een communicatief daadkrachtige re-integratieadviseur is. Zij laat inlevingsvermogen zien en straalt rust en vertrouwen uit en vindt humor belangrijk. Als Register Loopbaanprofessional (RL) met een P&O achtergrond ondersteun zij werkgevers en medewerkers bij het respectievelijk op orde brengen van het re-integratiedossier en helder krijgen van de reële re-integratie mogelijkheden. Haar drijfveer is om de medewerker te helpen bij het ontdekken van banen waar men nog wel voor geschikt is. Zo onderzoekt zij talenten van de medewerkers en match die met de vraag op de arbeidsmarkt.

Cynthia

2e spoor coach (Friesland, 50 km rond Terherne)

Mijn missie als 2e spoor coach is dat ik inzet op het versterken van de drijfveren, kwaliteiten en talenten en bij het vinden van werk dat daarbij past. Werknemers en opdrachtgevers waarderen mijn plezier in mensen, mijn betrokkenheid en enthousiasme en mijn oplossingsgerichte aanpak bij het vertalen van ambities naar de vraag op de arbeidsmarkt. Mijn kracht onbevooroordeeld waarnemen luisteren en daarna sturen richting ander werk. Vooralsnog probeer ik iemand te helpen met het eventueel verwerken van het verlies van de huidige baan en zo dat het de weg vrij maakt voor een andere baan.