Wij begeleiden 2e spoor re-integratietrajecten overal in Nederland

Wij sturen op wat de werknemer KAN, niet op wat men WIL

            Onderscheidende aanpak 2e spoor re-integratie:

 Werknemer —> helpen wij aan andere baan     Werkgever—> helpen wij met het dossier

2e Spoortraject vanaf € 1650,-Op een tweede spoortraject bieden wij een korting van 30% als die online wordt uitgevoerd. Zo’n traject is echter niet voor elke werknemer geschikt. De geschiktheid hangt o.a. af van de persoonlijke situatie van de werknemer, een zekere mate van zelfstandigheid en digitale vaardigheden. Het online tweede spoortraject is volwaardig en  UWVproof. 

Een traject met persoonlijke gesprekken heeft meestal de voorkeur. Bij een digitaal traject schakelen onze re-integratieadviseurs wel hun lokale werkgeversnetwerk in, want daar hebben zij een streepje voor.

Trajectduur 6 maanden
Het online tweede spoortraject en het persoonlijke tweede spoortraject, kennen beide een duur van circa 6 maanden. Als de werknemer eerder wordt geplaatst, dan passen wij een extra korting toe op het tweede spoortraject. Als de werknemer na 6 maanden nog niet is geplaatst, wordt per maand verlengd tot de aanvraag van de WIA, lees verder…

Het 2e Spoor ‘speelt’ mee in de Eredivisie


Inmiddels ‘spelen wij ook eredivisie voetbal’, want voor Ajax en Heerenveen mochten wij al opdrachten uitvoeren. Zie enkele van onze Opdrachtgevers

Wet Verbetering Poortwachter en UWV


Alle rechten en plichten van een 2e spoortraject zijn vastgelegd in de Wet verbetering Poortwachter (WvP) en het UWV ziet daar op toe. Wij houden ons strikt aan die regelgeving en werken goed samen met het UWV. Loonsancties van het UWV lossen we voor u op.

Volgens de WvP bent u de eerste twee ziektejaren verplicht om (een deel van) het loon door te betalen. Deze verzuimkosten wilt u natuurlijk zo laag mogelijk houden en daarbij helpen wij u, bijvoorbeeld vanuit ons re-integratiebureau in Amsterdam, maar ook bij onze andere bezoeklocaties in Nederland

Lees meer