Bespaar op uw verzuimkosten

Snelle en effectieve re-integratie

Voorkom loonsanctie UWV

Uw re-integratie dossier UWV proof

Kosten 2e Spoortraject


15% korting vanwege Corona

Vanwege Corona, begeleiden wij uw werknemer tijdelijk online, via skype, telefonisch en mail. Wij maken immers minder kosten, zoals bijvoorbeeld reiskosten. Het is veilig voor uw werknemer en voor onze re-integratieadviseurs. Maar zij schakelen wel hun lokale werkgeversnetwerk in, zodat plaatsing sneller verloopt. Vanwege die online aanpak, bieden wij u een tijdelijke korting van 15% gebaseerd op het vanaf tarief van € 1750,–. Niet vertrouwd met online beeldgesprekken? Geen probleem, wij leren het uw werknemer thuis gewoon aan. Lees verder over kosten 2e spoor

 Wet Verbetering Poortwachter


Het doel van de wet is dat uw zieke werknemer snel weer aan de slag gaat.  Eerst terug naar de eigen of een andere functie met minimaal een loonwaarde van 65%. Is dat niet mogelijk, dan start re-integratie 2e spoor. Wij begeleiden uw werknemer dan naar een andere baan buiten uw organisatie.

Als werkgever bent u samen met uw zieke werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie. Alle rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Zo bent u de eerste twee ziektejaren verplicht om (een deel van) het loon door te betalen. Deze verzuimkosten wilt u natuurlijk zo laag mogelijk houden en daarbij helpen wij u, bijvoorbeeld vanuit ons re-integratiebureau in Amsterdam, maar ook elders in Nederland

Lees meer

Contact


topbox-6
topbox-3