Wij begeleiden 2e spoor re-integratietrajecten overal in Nederland

Wij sturen op wat de werknemer KAN, niet op wat men WIL

Onderscheidende aanpak 2e spoor re-integratie:

 Werknemer —> helpen wij aan andere baan     Werkgever—> helpen wij met het dossier

2e Spoortraject vanaf € 1150,-


Vanwege Corona bieden wij tijdelijk een ONLINE tweede spoortraject aan. Op het vanaf tarief van € 1650,-, bieden wij ruim een korting van 30%. Dit is een volwaardig tweede spoortraject en UWV proof. Zo’n traject is echter niet voor elke werknemer geschikt. De geschiktheid hangt o.a. af van de persoonlijke situatie van de werknemer, een zekere
mate van zelfstandigheid en digitale vaardigheden. Trajectduur tussen de 3 – 6 maanden.

Tweede Spoor traject vanaf € 1650,-
Een tweede spoortraject met persoonlijke gesprekken heeft meestal de voorkeur. Wij nemen de nodige voorzorgsmaatregelen in verband met Corona. Ook hier is de trajectduur tussen de 3-6 maanden.
Lees meer

3-fase aanpak 2e Spoortraject
Inhoudelijk is er geen verschil tussen het online 2e spoortraject en het persoonlijke 2e spoortraject. Beide trajecten kennen 3 fases,t.w.:
I.     Persoonlijksheidsfase
       Inventarisatie kansen op de
       arbeidsmarkt
II.A. Arbeidsmarktfase
       O.a. vraagaanbod verhouding op de                         Arbeidsmarkt in relatie tot wat de
       werknemer kan
II.B. Hoe bereik ik wat ik kan?
       O.a. netwerken en sollicitatie-                                   vaardigheden
III.   NAZORGFASE
       Werken aan het verduurzamen van de
       verkregen baan

Via de contactpagina, kunt u de uitgebreide versie van deze aanpak opvragen

 

 

 

 

Het 2e Spoor ‘speelt’ mee in de Eredivisie


Inmiddels ‘spelen wij ook eredivisie voetbal’, want voor Ajax en Heerenveen mochten wij al opdrachten uitvoeren. Zie enkele van onze Opdrachtgevers

Wet Verbetering Poortwachter en UWV


Alle rechten en plichten van een 2e spoortraject zijn vastgelegd in de Wet verbetering Poortwachter (WvP) en het UWV ziet daar op toe. Wij houden ons strikt aan die regelgeving en werken goed samen met het UWV. Loonsancties van het UWV lossen we voor u op.

Volgens de WvP bent u de eerste twee ziektejaren verplicht om (een deel van) het loon door te betalen. Deze verzuimkosten wilt u natuurlijk zo laag mogelijk houden en daarbij helpen wij u, bijvoorbeeld vanuit ons re-integratiebureau in Amsterdam, maar ook bij onze andere bezoeklocaties in Nederland

Lees meer